Xəbəraz

Sahibkarlığın milli iqtisadiyyatda çəkisi və önəmi getdikcə artacaq-Elnur Allahverdiyev

Sahibkarlığın milli iqtisadiyyatda çəkisi və önəmi getdikcə artacaq-Elnur Allahverdiyev

İqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli uğurla nəticələnir

 

Hər bir ölkənin iqtisadi tərəqqisində onun azad biznes və sahibkarlıq mühitinin vəziyyəti vacib rol oynayır. Bazar iqtisadiyyatının əsas prinsiplərindən olan azad biznes və özəl sektora dövlət dəstəyi faktorları ümumi inkişafın göstəricisinə çevrilir. Dövlətin təmin etdiyi azad bazar institutu ölkədə sahibkarlığın inkişafını stimullaşdırır, ona geniş meydan verir. Eyni zamanda, ölkədəki xarici sərmayəçilərə yaradılan mühitin şəffaflıq dərəcəsi iqtisadiyyatın inkişafının əsas göstəricilərindən biri hesab olunur. Bu mənada bazar iqtisadiyyatını əsas istiqamət seçən Azərbaycan hökumətinin biznes mühiti ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər böyük əhəmiyyət daşıyır.

İqtisadi inkişafın Azərbaycan modeli uğurla nəticələnir, aydın perspektivlərlə səciyyələnir. Hazırda ölkəmizdə yeni iqtisadi meyarlara uyğun islahatlar aparılır və dövlət-biznes münasibətləri müasir müstəvidə qurulmaqdadır. Bu tədbirlərin nəticəsi kimi sahibkarlar üçün lisenziyaların verilməsi, qrant müqavilələrinin alınmasının elektron qaydada aparılması, bu sahədə müvafiq rüsum və ödənişlərin elektronlaşdırılması həyata keçirilməkdədir. Yeni xidmətlər dövlət strukturlarının sahibkarlıq sektoruna müdaxiləsinə imkan vermir. Elektron xidmətlərin çeşidinin artırılmasında da məqsəd sahibkarlıq sektorunda şəffaf mexanizmlərin tətbiqinin genişləndirilməsidir.

Azərbaycanda sahibkarlıq istiqamətində müstəqillikdən bəri müxtəlif yönümlü addımlar atılıb, bir sıra layihələr həyata keçirilib. Bu layihələrin tərkibində kənd təsərrüfatı fermerleri üçün subsidiyaların, sahibkarlara güzəştli kreditlərin verilməsi, pay torpaqlarının ayrılması, onların fəaliyyətinin genişləndirilməsi və s.  müəyyən dəstəkverici fəaliyyətlər olub.

Milli Məclisin deputatı Elnur Allahverdiyev “Yeni Azərbaycan”a açıqlamasında dövlətin sahibkara verdiyi nümunəvi dəstəkdən danışıb. Bildirib ki, azad sahibkarlığın durumu və inkişafını ölkəmizdə hökumət tərəfindən son illər ərzində həyata keçirilən köklü iqtisadi islahatlar müəyyən edir: “Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xüsusilə pandemiya dövründə həyata keçirilən tədbirlər inqilabi xarakter daşıyır və özəl sektorun gələcək inkişafında, keçəcəyi yolda bir növ mayak rolunu oynayır. Düşünürəm ki, vergi və gömrük sistemində reallaşdırılan şəffaflaşdırma tədbirləri həm ümumən milli iqtisadiyyatımıza, həm də sahibkar-dövlət münasibətlərinə olduqca müsbət təsir göstərib”.

Onun sözlərinə görə, dövlət azad sahibkarlığın ayaqüstə durmasına, fəaliyyətini genişləndirməsinə hər cür dəstək verir: “Əslində, bu, elə dövlətin də maraqlarından irəli gəlir. Cənab Prezidentin elan etdiyi enerji daşıyıcılarından asılılığın azaldılması, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi kursunun əsas istiqamətlərindən biri özəl sektorun inkişafının təşviqidir. İnvestisiyaların təşviqi istiqamətində təqdim edilən güzəştlər inqilabidir. Bir müddət əvvəl müstəqillik tariximizin ən böyük büdcəsini qəbul etdik. Büdcədən görünür ki, ölkə iqtisadiyyatında, o cümlədən  ixracat prosesində qeyri-neft sektorunun çəkisi nə qədər artıb. Təbii ki, buna azad sahibkarlıq və özəl sektorsuz nail ola bilməzdik”.

Deputat qeyd edib ki, dövlət sahibkarlığın investisiya təminatı barədə düşünür: “Bunun üçün güzəştli maliyyə dəstəyi mexanizmi işə salınıb. Özəl sektorun istehsal etdiyi məhsulun xaricə ixracında maraqlıdır və bunun üçün tələb olunan köməkliyi göstərir. Sahibkarlığın fəaliyyətinin keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsi baxımından sənaye məhəllələri, parkları, xüsusi iqtisadi zonaların yaradılmasını mütləq qeyd etməliyik. Ermənistan 30 il torpaqlarımızı işğal altında saxlayıb, bir daşı daş üstündə qoya bilmədi. Biz isə Qarabağı azad edəndən dərhal sonra orada iqtisadi quruculuq işinə başlamışıq. Bu gün həmin ərazidə sənaye parkı və azad iqtisadi zona quruculuğu işləri gedir və təbii ki, özəl sektorun burada yeri və rolu böyükdür. Təsadüfi deyildir ki, məsələn, Prezident Ağdamda sahibkarları azad edilmiş torpaqlara maliyyə yatırmağa səslədi. Yəni mənzərə budur ki, azad sahibkarlığın inkişafı üçün dövlət üzərinə düşən və hətta, digər ölkələrdə görünməyən dəstəyi verir. Ona görə də özəl sektorun gələcək inkişafına böyük ümidlər var. Düşünürəm ki, sahibkarlığın milli iqtisadiyyatda çəkisi və önəmi getdikcə artacaq”.

Günel ABBAS