Xəbəraz

Ulu öndər Heydər Əliyevin əsas tələbi siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, insan azadlığı, insan haqlarının qorunması, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması idi

Ulu öndər Heydər Əliyevin əsas tələbi siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, insan azadlığı, insan haqlarının qorunması, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması idi

Ulu öndər Heydər Əliyevin əsas tələbi siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, insan azadlığı, insan haqlarının qorunması, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması idi

Dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsi xalqın mənafeyinin qorunması naminə biri-birindən əhəmiyyətli qərarlara imza atan Heydər Əliyev Azərbaycanın strateji maraqları əsasında ölkənin yeni xarici siyasət konsepsiyasını, onun beynəlxalq münasibətlər sistemində yerini müəyyənləşdirdi. İlk növbədə AXC –Müsavat hakimiyyətinin yol verdiyi kobud səhvlər tezliklə aradan qaldırıldı. Azərbaycanın gələcək inkişaf yolunu müdrikcəsinə müəyyənləşdirən, siyasi və dövlətçilik təcrübəsi müasirlərinə, özündən sonrakı nəsillərə nümunə göstərilən ulu öndər Heydər Əliyevin əsas tələbi siyasətdə və iqtisadiyyatda sərbəstlik, insan azadlığı, insan haqlarının qorunması, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar olması idi.

«Bəzi dairələrdə mənim haqqımda belə söhbətlər gedir ki, Heydər Əliyev əgər yenidən Azərbaycanda bir vəzifəyə gələrsə, kimdənsə qisas alacaq. Kimsə onun əleyhinə vaxtilə olub, yaxud kimsə ona pis münasibət göstərib, ona qarşı pis münasibət göstərəcək. Mən sizin qarşınızda tam məsuliyyətlə deyirəm və bütün Azərbaycan xalqına elan edirəm ki, ümumiyyətlə, mənim təbiətimdə qisasçılıq hissiyyatı yoxdur» söyləyən Ulu Öndər bütün ölkə vətəndaşlarını nizam-intizama, milli birliyə çağırdı. Respublikanı iqtisadi böhrandan çıxarmaq üçün ölkədə mövcud olan təbii sərvətlərdən xalqın maraqları naminə istifadəni ən səmərəli çıxış yolu hesab edən təcrübəli dövlət xadimi Heydər Əliyev xalqın etimadını doğrultdu. AXC-Müsavat iqtidarında təmsil olunan səbatsızların xəyanətləri üzündən Ermənistan tərəfindən torpaqları işğal olunan Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınması üçün yorulmadan çalışan, fədakarlıq göstərən, özünün də qeyd etdiyi kimi canından artıq sevdiyi ölkəsinin gələcəyi üçün bütün qüvvəsini sərf edən ulu öndər Heydər Əliyev müstəqilliyimizin əbədiliyi naminə tarixi missiyasının coğrafiyasını genişləndirdi. Ölkədəki ictimai-siyasi prosesləri dünyada baş verən dəyişikliklərə uyğunlaşdırdı. «Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi tarixi bir hadisədir. Bu , Azərbaycan xalqının milli sərvəti, milli nailiyyətidir və bu müstəqilliyin əldə olunmasında hər hansı bir qrupun, hərəkatın, qüvvənin müstəsna xidmətləri olduğunu heç vəchlə qəbul etmək olmaz» söyləyən ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasətin aparıcı qüvvəsi, dayağı xalq idi. Milyonların Ümummilli Liderinə inamı , etimadı, hörməti isə bitib-tükənməz idi. Buna görə də 1993-cü il 3 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində bütün azərbaycanlıların yeganə namizədi, türk dünyasının öndərlərindən olan Heydər Əliyev 98,8 faiz səs toplayaraq yekdilliklə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. 1993-cü il 10 oktyabrda Prezident kimi and içən Heydər Əliyevin « Belə bir yüksək və məsuliyyətli vəzifəni üzərimə götürərkən, birinci növbədə Azərbaycan xalqının zəkasına, müdrikliyinə, qüdrətinə güvənirəm, arxalanıram. Azərbaycan xalqının mənə bəslədiyi ümidlər məni bu vəzifəni üzərimə götürməyə məcbur edibdir. Əmin etmək istəyirəm ki, bu ümidləri doğrultmaq üçün əlimdən gələni əsirgəməyəcəyəm» sözləri həyatda real həllini tapdı. Belə çətin dövrdə üzərinə götürdüyü vəzifənin məsuliyyətini dərk edən, bütün həyatını bu etimadı doğruldacağına söz verən xilaskar vədlərinə sadiq qaldı.

 

Elyurə Məmmədova-Zərdab Rayon mədəniyyət mərkəzinin direktoru